Järvzoo har blivit Vildriket

Järvzoo har blivit Vildriket – för att kunna göra ännu mer för den biologiska mångfalden! ✨🐾🌲

Läs och lär mer på vildriket.se/jarvzoo-blir-vildriket

Vildriket – fortsatt en urstark besöksmotor i Hälsingland och del av www.halsingland.se!

#hälsingland#livetihälsingland#järvsö#biologiskmångfald#artbevarande#kontrasternaslandskap