GDPR & Privacy Policy

 

Personuppgiftsansvarig
Destination Hälsingland AB är vårt varumärke samt företagsnamn.
Vår hemsida är www.halsingland.se
Adress: Järnvägsgatan 13, 821 43 Bollnäs , Sverige
Epost: info@destinationhalsingland.se
Telefon: 0278-180 19

Vilka personuppgifter samlar vi in ​​och varför samlar vi in ​​dem?
Om du har bokat boende via oss behöver vi en del personuppgifter från dig, såsom namn, adress, telefonnummer samt mailadress. Detta för att kunna slutföra ett förmedlingsavtal mellan dig som kund och oss som förmedlare. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera din resa, t.ex. skicka ut bokningsbekräftelse, genomföra betalning, kontakta dig inför och under vistelsen. Om du har bokat boende via oss och tackat JA till att vi får spara dina uppgifter är det uppgifterna du själv har angett vid bokning som vi sparar. Om du har speciella önskemål inför din vistelse kommer även dessa uppgifter att sparas tillsammans med dina personuppgifter. Anledningen till detta är att vi vill underlätta för dig vid framtida bokningar. Om du inte har valt att vi får spara dina uppgifter kommer dessa att raderas tas bort efter din vistelse i Hälsingland. Om du har tackat JA till att vi får skicka förmånliga erbjudanden och nyheter till dig så är det din mailadress vi sparar. Nyhetsbreven går ut ca 1 gång i månaden. Du kan när som helst avregistrera dig från detta mail.

Cookies
En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. Sessionscookien försvinner automatiskt när webbläsaren stängs ner, lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidans besökare ska kunna använda www.halsingland.se som vi har tänk. T.ex. språkval eller andra val sparas för att underlätta besökaren vid nästa besök på hemsidan.

Destination Hälsingland AB använder cookies för att underlätta användandet av www.halsingland.se, samt för att kunna anpassa användandet efter hemsidebesökaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan är till för att fastställa användarens mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.halsingland.se sparas inte IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system
Artiklar på den här webbplatsen kan innehålla inbäddat innehåll (t ex videor, bilder, artiklar, bokningssida etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser och system har samma beteende som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbyggda innehållet, inklusive att spåra din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Destination Hälsingland AB rättsliga grund att lagra dina uppgifter
Det kan finnas flera rättsliga grunder till att dina personuppgifter behandlas, såsom samtycke, fullgörande av avtal, baserat på en intresseavvägning eller med stöd för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Detta innebär att om du återkallar ditt samtycke så kan det finnas vissa specifika fall där vi behöver spara personuppgifter för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser.

Vem delar vi dina data med?
För att göra din vistelse på bästa sätt samarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster till Destination Hälsingland AB. Detta kan vara för tjänster såsom stugvärderi, städning, utskick av information. Om du bokar boende via oss kommer även boendets ägare få information om att ni kommer bo i boendet och under vilken period Dessa får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Har du bokat boende på ett hotell/vandrarhem via Destination Hälsingland AB kommer den boendeanläggningen att få tillgång till personuppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du önskar att tas bort från deras system. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter

Hur länge behåller vi dina data?
Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Kunddata sparas så länge du är kund hos oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader. För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi viss data. Vi sparar informationen under 36 månader. För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Dynamiska IP-adresser i det fasta nätet sparas i 6 månader och dynamiska IP-adresser i det mobila nätet sparas i 100 dagar.

Till vem lämnar vi ut data
Vi kan komma att lämna ut din data till: Underleverantörer och andra bolag inom Destination Hälsingland AB som behandlar data för vår räkning. Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

Överföring till tredje land
Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

• EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
• EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.
• Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.

Vilka rättigheter har du över dina data?
Online kan du se vilka uppgifter vi har gällande ”Min Sida” samt din bokning. Utöver detta kan du när som helt be att få en kopia på samtliga personuppgifter vi har om dig. Du har också rätten att begära att vi ska radera alla personuppgifter vi har om dig. Detta innefattar dock inte uppgifter som vi är skyldiga att ha kvar för andra administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke om att spara dina personuppgifter. Du kan även avregistrera dig för nyhetsbrev närsomhelst. Har du frågor angående detta kontaktar du oss på info@destinationhalsingland.se. Du har även rätt att lämna in synpunkter på ur vi hanterar dina personuppgifter till behörig myndighet.

Om du har ett konto på den här webbplatsen kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål. Du har rätt att begära ut den personliga information vi har om dig. Om den personliga informationen visar sig vara felaktig eller ofullständig, har du rätt att kräva att personuppgifterna korrigeras eller raderas. Du kan också begära att dina data överförs till en tredje part du väljer (portabilitet). För frågor angående din personliga information, skicka ett mail till info@destinationhalsingland.se. Om du anser att vi använder eller behandlar dina personuppgifter på ett oacceptabelt sätt kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till behörig myndighet.

Om ni har frågor angående vårt arbete med anpassning till GDPR-lagen så kan ni höra av er till info@destinationhalsingland.se.se

Om GDPR: 

GDPR ska ersätta Dataskyddsdirektivet från 1995 och Personuppgiftslagen (PUL) från 1998. GDPR står för det engelska ”General Data Protection Regulation” och ersätter de tidigare regelverken från och med den 25 maj 2018. Tidigare har alla EU-länder haft egna regelverk gällande e-postutskick och spam. I och med att GPDR är en lag och inte ett EU-direktiv kommer det att träda i kraft omedelbart i alla medlemsländer.

Här ges möjlighet att påtala brister på hemsidan enligt webbtillganglighetsdirektivet och begära att få det åtgärdat.