Vår Grafiska profil - Hälsingland

Vårt gemensamma utseende

Vår grafiska profil hjälper oss att kommunicera en konsekvent och levande bild av Hälsingland. Syftet är att göra oss tydliga som avsändare – att ge ett enhetligt intryck när vi gemensamt kommunicerar. Genom just sammanhållen kommunikation har vi en potetial att själva forma och påverka vad vi skaassocieras med och hur vi uppfattas.

Den grafiska profilen ska framförallt inspirera men även ge vägledning. Vår grafiska profil består av logotyp, typsnitt, färgpalett, grafiskla element och bildspråk, samt exempel på användning

Logotype

Vår logotyp är formad som en stämpel och fungerar som ett sigill – en kvalitetsstämpel. Logotypen är ett koncentrat av vårt landskap – kontrastrikt, genuint och hållbart. Vi har även en lång och levande historia. Hälsingebocken och linblommorna finns med för att stärka detta. 1560 är första gången som Hälsingarna använder bocken som vapen, vid Gustav Vasa liktåg. Därför har vi med det året i vår logotyp.

Vem får använda logotypen?

Logotypen kan användas av alla som vill kommunicera Hälsingland; kommuner, ambassadörer, platser och näringsidkare. Ju mer den används desto starkare blir Hälsingland.

Vilka varianter finns av logotypen?

Grundlogotypen är blå och röd (se mer om färger på nästa sida). Den finns också helvit och helsvart. Texten i cirkeln kan variera och en version helt utan text finns också, då i form av ett stiliserat träd i genomskärning. Vill du ta fram din egen logotyp så kostar det 950kr plus moms. Kontakta info@destinationhalsingland.se om du saknar någon.

Hälsinglan, äkta upplevelser – för alla sinnen
Hälsingland - Tillsammans växer vi
Hälsingland - Skidparadiset
Hälsingland - Cykelparadiset

Färger

Landskapsflaggan består av tre färger. Blått, rött och gult. Dessa färger går igen i vårt grafiska språk. Enligt upphovsmannen i Hälsinge akademi, står det gula för solen och hjortronen; det röda för lingonen, blodet och hjärtat; det blå för himlen, de blå bergen, sjöarna och poesin. Men vi har framförallt sett till historien där kobolt traditionellt använts och brutits t ex i Loos.

Vår huvudfärg är koboltblått och som komplement har vi den varmröda färgen som finns på många hälsingegårdar, i folkdräkter, och i delsbosömnad. Den gula färgen används sparsamt men finns som ett komplement vid behov av fler färger. Den kan också användas som guld.

hälsingeboken_färger

Typsnitt

I vår grafiska profil har vi olika typsnitt för olika användning. Våra designtypsnitt och våra vardagstypsnitt. Våra designtypsnitt ger oss vår identitet och skapar igenkänning. De är Double Porter P6 och Quincho Script, som vi använder i rubriker och mellanrubriker.

Granjon använder vi i längre brödtext, alltså löpande text. Vi rekommenderar minst storlek en 10 punkter i brödtexter som minimum. Detta är 11 punkter. I bildtexter, grafer o dyl använder vi Gill Sans light.

hälsingeboken-typsnitt

Grafiska element

Våra grafiska element är stiliserade illustrationer omarbetade från äldre Delsbo sömnadsbroderier. Det finns bårder och mindre illustrationer. Ibland har man behov av enkla bilder som inte stör. Det kan vara till en powerpoint-presentation eller skylt eller som i denna skrift – inlagt som dekor tillsammans med text. Illustrationerna finns att tillgå i rött och blått och vitt.

hälsingeboken-bildspråk
hälsingeboken-bildspråk

Logotypens användning

Logotypen kan som tidigare nämnts användas som ren avsändare eller som en sigillstämpel tillsammans med andra avsändare. Stämpeln fungerar både som logotyp och dekoration. Därför är placeringen av den ganska fri. I och med att den är cirkelformad kan den i princip placeras var som helst, men tänk på att alltid ha en viss frizon runt logotypen och lägg den på så rena bakgrunder som möjligt för läsbarhet. Använd alltid en originallogotyp.

hälsingeboken-placering

samexisterande med andra logotyper

Placeringen är fri och upp till avsändaren. Men tänk alltid på frizonen runt logotypen och lägg den på så rena bakgrunder som möjligt för läsbarhet. Se logotypen som en kvalitetsstämpel genom att många använder samma symbol stärker vi varumärket Hälsingland, tillsammans.

hälsingeboken-samexistens