Rapport från Hälsinglands Ambassadörsföretags Workshop

Kommunicera Hälsingland: Enad Kommunikation för Regional Stolthet
 
Sammanfattning av Workshopen
Under en nyligen genomförd workshop samlades 30 representanter från 20 av de största företagen i Hälsingland för att diskutera framtiden för vår region. Målet var att samla insikter och skapa en gemensam vision för hur vi kan marknadsföra Hälsingland, stärka samverkan och stolthet bland oss, samt kommunicera vårt unika värdeerbjudande.

Rapport från Hälsinglands Ambassadörsföretags Workshop

FOTO: Susanne E Snaar 

Fråga 1: Effektiv Kommunikation av Hälsingland
Deltagarna identifierade flera strategier för att förbättra vår kommunikation:
– Intern och Extern Kommunikation: Föreslår att vi använder och främjar vår logotyp (stolta ambassadörer för Hälsingland) och varumärke aktivt för att stärka regionens identitet och sammanhållning.
– Enhetligt Budskap: Vi bör utveckla och sprida gemensamma budskap som belyser Hälsinglands styrkor och attraktioner.
– Strategisk Användning av Evenemang: Använda lokala evenemang som en plattform för att nå ut till potentiella inflyttare och investerare.
– Personliga Berättelser: Dela berättelser från både inflyttare och hemvändare för att visa på de möjligheter och livskvalitet som regionen erbjuder.

FOTO: Susanne E Snaar 

Fråga 2: Stärka Samverkan och Stolthet
För att stärka banden mellan företag och regionen, föreslogs följande:
– Framgång och Gemenskap: Uppmuntra och fira varandras framgångar inom nätverket, vilket skapar en positiv atmosfär och stolthet.
– Gemensamma Mål: Etablera och följa upp gemensamma nyckeltal för att mäta framstegen inom nätverket och regionen.
– Utbildningsinitiativ: Förbättra bilden av industri- och teknikföretag genom gemensamma utbildningsprogram och praktikplatser.
 
Fråga 3: Framhäva Hälsinglands Unika Värden
Workshopen belyste viktiga unika egenskaper som bör förmedlas:
– Livskvalitet och Tillgänglighet: Regionens närhet till natur, städer och rekreation är centrala komponenter i vårt erbjudande.
– Näringslivets Styrkor: Vår diversitet och globala arbetstillfällen är en del av Hälsinglands lockelse.
– ”Kontrasternas Landskap”: Behovet av att ytterligare definiera och marknadsföra Hälsinglands unika egenskaper och kontraster.

FOTO: Susanne E Snaar 

Fråga 2: Stärka Samverkan och Stolthet
För att stärka banden mellan företag och regionen, föreslogs följande:
– Framgång och Gemenskap: Uppmuntra och fira varandras framgångar inom nätverket, vilket skapar en positiv atmosfär och stolthet.
– Gemensamma Mål: Etablera och följa upp gemensamma nyckeltal för att mäta framstegen inom nätverket och regionen.
– Utbildningsinitiativ: Förbättra bilden av industri- och teknikföretag genom gemensamma utbildningsprogram och praktikplatser.
 
Fråga 3: Framhäva Hälsinglands Unika Värden
Workshopen belyste viktiga unika egenskaper som bör förmedlas:
– Livskvalitet och Tillgänglighet: Regionens närhet till natur, städer och rekreation är centrala komponenter i vårt erbjudande.
– Näringslivets Styrkor: Vår diversitet och globala arbetstillfällen är en del av Hälsinglands lockelse.
– ”Kontrasternas Landskap”: Behovet av att ytterligare definiera och marknadsföra Hälsinglands unika egenskaper och kontraster.

OilQuickHenrik Sonerud
PlyfaFredrik Lenz
MonitorAdrian Aptowitzer
HandelsbankenThony Nylund
USNRMia Olsson, Christian Winlöf
BruksPär Eriksson
ExTeLina Bylund, Daniel Nyström, Jenny Nyström
SunfabMathias Ericsson, Magnus Brink
BravidaEwa-Lotta Sköld
Hälsinge SmådjursklinikBeatrice Sahlin
AlftaprodukterCaroline Söderqvist, Stefan Carlsson
Holmen IggesundTherese Rahm
SwedbankThomas Larsson, Hanna Hedwall
VildriketJens Larsson
WTJJohan Johansson
Mittia EventHenrik Bruveris
HiabMarcus Rösth

 
 
Vad sa deltagarna efter – vad är deras upplevelsen av Workshoppen
Deltagarnas totala upplevelse av träffen och workshopen beskrivs genomgående positivt med olika nyanser av uppskattning. Här är några exempel på deltagarsvar:

  • Inspirerande och Givande: En deltagare kände att workshopen var inspirerande och givande, vilket antyder att innehållet och presentationen hade en positiv inverkan på deltagaren.
  • Engagerande och Mycket Bra: Ett annat svar lyfter fram engagemanget och kvaliteten på workshopen, vilket indikerar att deltagaren fann sessionen både intressant och väl genomförd.
  • Energigivande, Engagerande och Trevlig: Denna respons pekar på en upplevelse som inte bara var innehållsrik och engagerande utan också energigivande och trevlig, vilket antyder en välkomnande och positiv atmosfär.
  • Mycket Bra, Kände att Alla Bjöd på Sig och Var Delaktiga: Detta svar understryker den kollektiva delaktigheten och öppenheten bland deltagarna, en faktor som ofta bidrar till en mer givande och interaktiv upplevelse.

FOTO: Susanne E Snaar