#YESHALSINGLAND

Vi tycker att det är underbart att se hur människor upplever Hälsingland på sitt sätt! Det finns så många platser, aktiviteter och guldkorn där ute som bara väntar på att upptäckas och upplevas – och som vi gärna vill dela med oss utav.
När vi ser något vi inspireras av ber vi ibland om lov att få använda den bilden/filmen i våra egna kanaler, då främst på hemsidan och i sociala medier. Det kan även hända att vi länkar till platsen, evenemangen eller aktiviteterna som visas upp i bilden/filmen. Den text som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden.

Om du godkänner att vi publicerar din bild/film använder du hashtaggen #yeshalsingland när du postar bilden/filmen, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den. Då godkänner du följande:

Du ger Destination Hälsingland AB, en icke-exklusiv, royaltyfri, världsomspännande licens att använda bilder/filmer, nedan kallade ”inlägg”, som du har taggat eller svarat med  #yeshalsingland vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive på webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, kataloger, magasin, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften. 

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina inlägg och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina inlägg att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Destination Hälsingland AB användning av dina inlägg inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag. 

Härmed befriar du Destination Hälsingland AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina inlägg och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Destination Järvsö AB och alla personer som handlar för Destination Hälsingland AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av inläggen enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på:  info@destinationhalsingland.se Hälsingland

Vi vill gärna se dina bilder av Hälsingland. Tagga dina inlägg och stories i sociala medier med @destinationhalsingland.se och #hälsingland så kanske din bild dyker upp här.