Ambassadörsträff på Gränsfors 11 oktober

Stort tack till Gränsfors Bruk för ett härligt värdskap tillsammans med Hasse på Restaurang Augustas, när vi fick vara hos er för en energigivande Ambassadörsträff i onsdags – vilket besöksmål och vilken verksamhet ni har! Ni har nu också ytterligare ett gäng ambassadörer för Gränsfors Bruk – det är sånt man får på köpet när vi hälsar på hos varandras fantastiska företag! 😊

Vi genomförde en workshop på 1,5 tim där Markus Wengelin, med inspiration av metodiken ScalingUp, ledde oss genom en workshop där Ambassadörs-nätverkets syfte, långsiktiga mål på 10 års sikt (BHAG) och de viktigaste strategiska initiativen på några års sikt diskuterades.

gränsfors-bruk-uppleva

Syfte:

Syftet med nätverket är att genom samverkan främja inflyttning, stärka Hälsinglands varumärke, och skapa en hållbar tillväxt samt livskvalitet i regionen. Det tillkommer också en betoning på att utveckla bygden och arbeta tillsammans för att hitta arbetskraft samt att hantera utmaningar som enskilda aktörer eller orter står inför.

Syftet sammanfattat i en mening:

Genom samverkan göra Hälsingland till en magnet för inflyttning, turism och hållbar tillväxt.

BHAG (Big Hairy Audacious Goals)

År 2033 har vi utvecklat en modell för samverkan där Hälsingland är Sveriges mest samverkande landskap och Hälsinglands Ambassadörsmodell är ett internationellt erkänt begrepp. Hälsingland är då den främsta regionen i Sverige för jobbförmedling och för att skapa trygghet för inflyttare, samt att vara en naturlig plattform för upplevelser och möjligheter i landskapet.

BHAG sammanfattat i en mening:

År 2033 är vi Sveriges mest samverkande landskap med en globalt erkänd Ambassadörsmodell som driver Hälsinglands framgång.

De viktigaste strategiska initiativen som vi nu bör fokusera på:

1. Konferenser och Engagemang: Arrangera konferenser som ”Hälsingland Business Week” och rullande konferenser i olika kommuner. Detta för att engagera alla kommuner och företag i regionen, och göra grundarbetet kring strategier.

2. Ambassadörsprogram: Utöka nätverket av ambassadörer till 50 inom de närmaste två åren, med en tydlig ledning som tar ägandeskap för ambassadörsgruppen och leder dem framåt. Engagemanget hos Ambassadörerna är viktigt för att driva nätverkets agenda framåt, och det finns både en vilja att själva bidra till att bli fler Ambassadörer och en önskan om vilka företag det skulle vara.

3. Tydlig Kommunikation: Tydliggöra nätverkets ”varför” och Hälsinglands varumärke, samt arbeta med likriktad kommunikation för att stärka stoltheten och samverkan bland företagen i regionen.

4. Arbetskraft och Inflyttning: Jobba aktivt med att underlätta inflyttning genom att öka antalet kandidater i CV-databasen och föreslå att alla kommuner har en inflyttarcoach.

5. Hållbarhetsinitiativ: Fortsatt fokus på att adressera hållbarhetsutmaningar som det samverkande kittet i regionen och att bli handlingskraftiga och konkreta i initiativ som stödjer hållbar utveckling och tillväxt.

Hälsingar från teamet på Destination Hälsingland,